Psychoterapia poznawczo-behawioralna – terapia CBT

Terapia poznawczo-behawioralna i terapia behawioralna CBT - co to jest?

Terapia behawioralna - co to jest i na czym polega terapia poznawczo-behawioralna? CO TO ZNACZY CBT?

Dowiedz się, co to znaczy CBT i zobacz, jak pracujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z garścią podstawowych informacji na temat metod psychoterapii, stosowanych w naszym gabinecie. W pierwszym wpisie skupimy się na terapii poznawczo-behawioralnej – co to znaczy CBT, co to jest terapia behawioralna, ile trwa terapia poznawczo-behawioralna i na czym polega terapia poznawczo-behawioralna. W kolejnym omówimy terapię schematów i nurty trzeciej fali CBT. Dzięki ich połączeniu osiągamy szybką poprawę stanu naszych pacjentów i powrót satysfakcji z życia. Życzymy miłej i satysfakcjonującej lektury.

CBT – co to jest i co to znaczy? Psychoterapia i psychoterapia poznawczo-behawioralna

Zanim przejdziemy do charakterystyki psychoterapii poznawczo-behawioralnej, tego, co to jest terapia behawioralna oraz tego, na czym polega terapia poznawczo-behawioralna, zacznijmy od samego pojęcia psychoterapii. Najprościej mówiąc – jest to specjalistyczna metoda leczenia, której skuteczność opiera się na związku emocjonalnym pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Podczas psychoterapii, terapeuta wykorzystuje oddziaływania psychologiczne i stosuje różnego rodzaju techniki psychoterapeutyczne. Są one odmienne w zależności od nurtu, w jakim specjalista pracuje.

Najczęściej klasyfikuje się:

 • podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne,
 • podejście poznawcze, behawioralne i poznawczo-behawioralne,
 • podejście humanistyczne i egzystencjalne,
 • podejście systemowe,
 • inne podejścia i systemy łączone.

Terapia poznawczo-behawioralna – co to jest CBT?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna została opracowana w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego psychiatrę Aarona Becka. Pierwotnie powstała z myślą o leczeniu depresji. Co to jest CBT? Jej inna nazwa to terapia kognitywno–behawioralna (cognitive–behavioral therapy – CBT).

Terapia poznawczo-behawioralna – na czym polega i co to znaczy CBT?

To, na czym polega terapia poznawczo-behawioralna i co to znaczy CBT zastanawia się wielu pacjentów. Jak mówi sama nazwa, ten nurt terapii skupia się na dwóch aspektach: poznawczym i behawioralnym. Procesy poznawcze to, najprościej mówiąc, procesy myślowe, które zachodzą w naszym mózgu: wszystkie reprezentacje na temat świata, ludzi czy sytuacji, które posiadamy.

Co to jest terapia behawioralna? Procesy behawioralne to te, które odnoszą się do zachowania, czyli, inaczej mówiąc, nasza odpowiedź w działaniu, na to, co dzieje się w umyśle.

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na przekonaniu, że nasze myśli wpływają i kształtują zachowanie. W toku życia przyswajamy różne myśli i przekonania. Ich pierwowzorem jest środowisko, w którym dorastamy i dojrzewamy. Zdarza się, że powtarzamy schematy, które nie są dla nas korzystne, ograniczają nas, powodują dyskomfort i cierpienie. Ich zmiana jest możliwa właśnie dzięki terapii CBT.

Terapia poznawczo-behawioralna i terapia behawioralna – co to jest?
Cele i techniki CBT

Psychoterapię poznawczo-behawioralną charakteryzuje tryb pracy zorientowany na cel, wyznaczony na samym początku terapii. Na przykład, pacjent cierpiący na fobię społeczną, będzie w toku spotkań pracował nad umiejętnością nawiązywania kontaktów, bycia wśród ludzi i w relacji z nimi.

Dzięki współpracy terapeuty i pacjenta możliwa jest zmiana szkodliwych przekonań. Terapeuta za pomocą różnych technik pomaga pacjentowi zidentyfikować schematy, które powodują cierpienie, zrozumieć je i zastąpić innymi, bardziej mu sprzyjającymi. Spokojna, bezpieczna i pełna wsparcia atmosfera gabinetu, umożliwia klientowi stawienie czoła swoim trudnościom w komfortowych warunkach.

Ten typ terapii koncentruje się na bieżących problemach i poszukiwaniu rozwiązań tu i teraz, bez rozpamiętywania przeszłości, choć oczywiście bywają sytuacje, kiedy jest to korzystne i nieuniknione. Co ważne, w toku terapii pacjent samodzielnie wyciąga wnioski, bez rad czy opinii terapeuty. Terapeuta w trakcie spotkań stosuje techniki CBT. Co to jest? Przedstawiamy niektóre z nich:

 • Dialog sokratejski – metoda ta nawiązuje do Sokratesa, który przez umiejętne zadawanie pytań, umożliwiał swoim rozmówcom odkrycie błędów w ich rozumowaniu. Podobnie terapeuta, dzięki zdobytym podczas długoletniego kształcenia się umiejętnościom, formułuje swoje wypowiedzi w taki sposób, aby umożliwić pacjentowi zauważenie własnych błędów poznawczych, a w konsekwencji ich zmianę i poprawę jakości życia.
 • Ekspozycja – metoda bardzo pomocna przy leczeniu fobii i lęków. Polega ona na stopniowym przyzwyczajaniu klienta do tego, czego się boi, w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Dzięki temu, bodziec, który wcześniej wywoływał gwałtowną reakcję, przestaje działać w taki sposób.
 • Monitoring myśli – dzięki niemu możliwe jest rozwinięcie świadomości i uważności na własne myśli, a co za tym idzie przekonania czy ograniczenia z nimi związane. Pacjent, który znajduje się w trudnej sytuacji, zapisuje swoje myśli i odczucia oraz stopień ich intensywności. Z pomocą notatek, możliwe jest odtworzenie sytuacji z dystansu i przyjrzenie się jej i wyciągnięcie wniosków, potrzebnych w procesie zmiany.
 • Skalowanie – pacjent ocenia (na przykład w skali liczbowej) jak intensywne emocje odczuwa, jak bardzo skomplikowane czy trudne według niego są do rozwiązania jego problemy. Zastosowanie chłodnej, nie nacechowanej emocjonalnie skali ułatwia zdystansowanie się.
 • Opinia czy fakt – dostrzeżenie różnicy pomiędzy zdaniem na jakiś temat a obiektywnym faktem, pozwala na podważenie szkodliwych myśli, które pacjent ma na temat samego siebie. To, że źle o sobie myślimy, nie oznacza, że jesteśmy złymi czy mało wartościowymi ludźmi.
 • Ponadto, często stosuje się również zadania domowe, obejmujące na przykład prowadzenie dziennika, w którym pacjent zapisuje swoje aktywności, myśli czy emocje. Terapeuta może też poprosić o wykonanie różnych czynności. Przykładem jest poproszenie o pomoc kogoś bliskiego przez osobę, która ma problem z byciem zależną od innych. Dzięki takim ćwiczeniom klienci mają możliwość wykonania czynności stwarzających im trudność w kontrolowanych warunkach i wyeliminowania błędów poznawczych.

Błędy poznawcze w terapii poznawczo behawioralnej – co to takiego?

Błędy poznawcze to rozumowanie nielogiczne, które czasem zdarza się każdemu z nas. Dobrym przykładem jest tzw. czytanie w myślach, czyli nasze założenie, że wiemy, co myśli lub czuje druga osoba. Ich inna nazwa to zniekształcenia poznawcze.

Proces terapeutyczny w psychoterapii poznawczo-behawioralnej ma na celu właśnie wyeliminowanie tych błędów i pokazanie pacjentowi rzeczywistego obrazu świata. Umożliwia to racjonalną ocenę rzeczywistości.

psychoterapia nurty psychoterapii, typy psychoterapii

Ile trwa psychoterapia poznawczo-behawioralna? Co to jest CBT?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ile trwa psychoterapia poznawczo-behawioralna, chociaż terapia ta z założenia jest terapią krótkoterminową. To, ile trwa terapia poznawczo-behawioralna zależy od złożoności problemów, z którymi boryka się pacjent. Z reguły obejmuje kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań, a czas jej trwania zostaje jasno określony na samym początku leczenia. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają około godziny. Zaangażowanie pacjenta oraz regularność odbywanych spotkań również ma wpływ na to, ile trwa terapia poznawczo-behawioralna.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – kto może z niej skorzystać? Terapia poznawczo-behawioralna – dla kogo jest odpowiednia?

Choć pierwotnie ten nurt terapeutyczny powstał z myślą o leczeniu zaburzeń depresyjnych, obecnie znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu zaburzeń nastroju i zachowania, szczególnie tych o podłożu depresyjnym i lękowym.

Z powodzeniem stosuje się go w leczeniu depresji, dystymii, fobii, lęku panicznego, zamartwiania czy hipochondrii. Wykorzystuje się go również do pracy z osobami z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, schizofrenią, CHAD, czy zespołem stresu pourazowego oraz depresji poporodowej. Ogólnie mówiąc, spora grupa pacjentów, zmagająca się z różnego typu trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, stresem bądź takich, którzy przeżyli różnego rodzaju traumy, korzysta z tego nurtu terapii, osiągając poprawę w swoim funkcjonowaniu.

Terapia behawioralna – dlaczego warto rozpocząć terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym? Terapia poznawczo behawioralna – co to jest CBT i co to znaczy?

Odpowiedzieliśmy na pytanie, co to jest terapia poznawczo behawioralna, więc warto zaznaczyć, jakie efekty przynosi. Terapia kognitywno-behawioralna to jedna z najlepiej zbadanych form terapii. Jej skuteczność została wielokrotnie dowiedziona w niezależnych badaniach klinicznych. Dzięki niej klient ma nie tylko możliwość rozwiązania trapiących go problemów, ale też uzyskania lepszego wglądu w siebie. Skutkuje to podniesieniem satysfakcji z życia i poprawą kontaktów międzyludzkich.

W toku terapii pacjent lepiej poznaje samego siebie i jest w stanie zadbać o siebie i swój dobrostan. Łatwiej mu wrócić do równowagi po przeżyciu silnych emocji. Potrafi zadbać o swoje ukojenie.

Właśnie ze względu na udowodnioną skuteczność, nurt poznawczo-behawioralny jest stosowany w naszym gabinecie. Głęboko wierzymy, że każdy może poczuć się lepiej i czerpać radość z życia w harmonii ze sobą i światem. Teraz, kiedy już wiesz, co to jest terapia behawioralna i na czym polega terapia poznawczo-behawioralna, możesz podjąć świadomą decyzję o rozpoczęciu terapii w tym nurcie.

Przekonaj się sam, co to znaczy CBT, co to jest terapia poznawczo behawioralna CBT i umów się na wizytę!

Nasi psychoterapeuci poznawczo-behawioralni:

Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Pedagożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Dominika Labecka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Mateusz Chmiel
Psycholog, psychoterapeuta
Call Now Button