Jaki nurt psychoterapii wybrać? Poradnik dla poszukujących swojej drogi

psychoterapia nurty psychoterapii, typy psychoterapii

Typy psychoterapii, nurty terapeutyczne, nurty psychoterapii – wiele dróg do wyboru. Jaki nurt psychoterapii wybrać?

Psychoterapia to jedna z metod leczenia osób, cierpiących z powodu problemów natury psychicznej. Polega na regularnej rozmowie terapeuty z pacjentem. Nurty psychoterapii, lub inaczej nurty terapeutyczne, to ścieżki leczenia, jakie pacjent może wybrać, decydując się na podjęcie terapii w gabinecie psychologa. Możliwości wyboru jest bardzo dużo, ponieważ w drodze ewolucji psychologii i filozofii nurty oraz teorie łączyły się i dzieliły, rodząc kolejne. Można jednak wyróżnić kilka wiodących szkół psychoterapii, które cieszą się dużym zainteresowaniem pacjentów. Wybór odpowiedniego typu psychoterapii to krok w stronę odzyskania satysfakcji z życia i poprawy jego jakości. Jaki rodzaj psychoterapii wybrać?

Warto jednak pamiętać, że mimo indywidualnego dopasowania sposobu leczenia i nurtu terapeutycznego do potrzeb, sama terapia może okazać się niełatwa i wymagać od pacjenta samozaparcia i konsekwencji. Nagrodą za zaangażowanie jest zniwelowanie cierpienia, odzyskanie kontroli nad myślami i emocjami, zmiana w postrzeganiu siebie i otaczającej rzeczywistości.

Nurty psychoterapii, typy psychoterapii – jaki rodzaj psychoterapii wybrać?

W RÓWNOWADZE wierzymy, że wybrany sposób terapii musi rezonować z pacjentem, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i skuteczność. Proponujemy różne nurty psychoterapii, dzięki którym pacjent może odkryć swoje wewnętrzne potrzeby, lepiej zrozumieć emocje, mechanizmy, schematy, zachowania i wypracować nowe ścieżki postępowania.

Jaki rodzaj psychoterapii wybrać? To ważne, aby wybrany nurt psychoterapii był dopasowany do pacjenta, ponieważ nie każdy typ psychoterapii jest taki sam. Bazują one na innych podejściach i założeniach. W zależności od nurtu psychoterapii, terapeuci różnią się między sobą sposobem rozumienia problemu, z którym zgłasza się pacjent, ale i technikami pracy.

Kobieta z psychoterapeutą. Jaki nurt psychoterapii wybrać, typy psychoterapii.

Nurty terapeutyczne, typy psychoterapii – jaki nurt psychoterapii wybrać?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które rozpoczynają terapię w gabinecie psychologa. Jaki nurt psychoterapii wybrać? Jaki rodzaj psychoterapii wybrać, aby moje samopoczucie się poprawiło? Jaki typ psychoterapii jest dla mnie? Od ilości nurtów terapeutycznych może rozboleć nas głowa. Aby ułatwić wybór odpowiedniej ścieżki terapeutycznej, przedstawiamy krótką charakterystykę nurtów terapeutycznych, w których pracują psychoterapeuci zespołu W RÓWNOWADZE.

Jaki rodzaj psychoterapii wybrać? Nurty terapeutyczne w Pracowni Psychoterapii W RÓWNOWADZE

Przedstawiamy nurty psychoterapii, w duchu których można podjąć leczenie terapeutyczne w naszym gabinecie. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, jaki nurt psychoterapii wybrać? Jakie typy psychoterapii są odpowiednie dla mnie?

  • psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada, że nasze myśli, zachowania i emocje są zależne od utartego, wyuczonego schematu, za pomocą którego reagujemy na sytuacje i odbieramy otaczającą nas rzeczywistość. Interpretacja rzeczywistości w ten sposób nie zawsze jest dla nas korzystna i może powodować problemy z funkcjonowaniem społecznym oraz psychologicznym. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nurtem psychoterapii, który skupia się na badaniu zależności między sposobem myślenia, emocjami i zachowaniem. Zwykle ma charakter krótkoterminowy – trwa od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Rola terapeuty jest wiodąca i aktywna – specjalista może stosować eksperymenty, pomagać w nabywaniu nowych adaptacyjnych umiejętności stosowanych w życiu codziennym i zachęcać do testowania czy myśli zawsze są prawdziwe. Psychoterapia poznawczo-behawioralna skupia się na wyeliminowaniu konkretnego problemu pacjenta. Ten nurt psychoterapii dobrze sprawdzi się w pracy z obniżonym poczuciem własnej wartości, zaburzeniami lękowymi (fobie, ataki paniki, lęk uogólniony), zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, stresem pourazowym, schizofrenią.

Nasi psychoterapeuci poznawczo-behawioralni:

Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Dominika Labecka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Mateusz Chmiel
Psycholog, psychoterapeuta
  • psychoterapia schematu

Wywodząca się z nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej psychoterapia schematu bazuje na odkryciu schematów, które utrudniają pacjentowi funkcjonowanie. Zakłada, że na podstawie doświadczeń życiowych przyswajamy pewne (niekiedy dysfunkcyjne) wzorce. Utrwalone, bardzo często w dzieciństwie, schematy wykorzystujemy następnie w ciągu całego życia. Wzorce mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, co rzutuje na budowane relacje i postrzeganie siebie. Psychoterapia schematu zakłada identyfikację problematycznych wzorców i pracę nad nimi, co pozwala na zamianę ich na wzorce adaptacyjne. Otwiera to pacjentowi możliwość nieschematycznego reagowania na sytuacje, które nie będzie wynikiem przeszłych doświadczeń. Może pomóc w leczeniu osób, które cierpią na zaburzenia osobowości, nawracające zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania.

Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Mateusz Chmiel
Psycholog, psychoterapeuta
  • terapia ACT (ang. acceptance and commitment therapy)

Terapia ACT ma swoje korzenie w nurcie poznawczym i behawioralnym i zakłada, że źródłem cierpienia człowieka może być odrzucanie odczuwanych emocji lub walka z nimi. Rodzi to konflikty wewnętrzne, prowadzi do unikania aktywności, rezygnacji z podejmowania działań i nowych wyzwań. Terapia ACT polecana jest osobom, które odczuwają napięcie i dyskomfort psychiczny, doświadczają nawrotów zaburzeń, z którymi się zmagają i nie są w stanie zmienić swoich zachowań. Psychoterapeuta, który zajmuje się terapią w nurcie ACT, będzie pracował nad elastycznością psychologiczną pacjenta, czyli zdolnością do działania, niezależnie od odczuwanych w danym momencie emocji. W założeniach ACT jest także nauka wyrażania emocji przez pacjenta oraz dystansowania się od nich, co pozwala pogodzić się z rzeczywistością. W dalszych etapach leczenia pacjent uczy się żyć tu i teraz, podejmować aktywności, które są dla niego istotne oraz ustala wartości, z którymi się identyfikuje i którymi chce się kierować. Podjęcie terapii ACT jest polecane osobom z depresją, stanami lękowymi, lękiem separacyjnym, uzależnieniami oraz długotrwałymi i nawracającymi problemami o podłożu psychicznym.

Mateusz Chmiel
Psycholog, psychoterapeuta
Psycholożka, psychoterapeutka
  • terapia w nurcie psychodynamicznym

Ten nurt psychoterapii zakłada, że problemy pacjenta mogą być spowodowane nieuświadomionym działaniem mechanizmów wewnętrznych – często przyswajanych jeszcze w okresie dzieciństwa. Uświadomienie skrywanych pragnień, potrzeb i ich analiza pozwala wyeliminować trudności. Inaczej niż w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej, terapia w nurcie psychodynamicznym to długoterminowy proces. Bazuje na zrozumieniu błędnych schematów zachowań i mechanizmów, wpływających na emocje oraz zmianie i usystematyzowaniu przekonań, aby zminimalizować ryzyko powrotu trudności w przyszłości. Terapeuta przyjmuje rolę przewodnika oraz interpretatora wydarzeń, aby nieuświadomione procesy myślowe pacjenta zostały uzewnętrznione. Terapia w nurcie psychodynamicznym może pomóc pacjentom, którzy cierpią na depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia, lękowe oraz zaburzenia odżywiania.

Pedagożka, psychoterapeutka
  • psychoterapia gestalt

W założeniach nurtu psychoterapii gestalt leży myśl, że problemy człowieka w przeważającej większości wynikają z niezaspokojonych w dzieciństwie potrzeb. Niekiedy jest to odrzucenie lub skomplikowana relacja z rodzicami, traumatyczne wydarzenie, strata kogoś bliskiego. Ten rodzaj psychoterapii opiera się na pracy z trudnymi, przykrymi emocjami, których zidentyfikowanie pozwala na rozwój pacjenta, wpływa na jego poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Rolą terapeuty jest bycie przewodnikiem i wspieranie pacjenta, który sam znajduje źródła swoich problemów oraz poszukuje metod walki z nimi. W tym nurcie psychoterapii duże znaczenie ma relacja terapeutyczna, dzięki niej bowiem możliwe jest doświadczenie bezpiecznej, opartej na zaufaniu więzi, której prawdopodobnie zabrakło w dzieciństwie. Ten rodzaj psychoterapii jest odpowiedni dla osób, które borykają się z problemami emocjonalnymi, fobiami, stanami depresyjnymi lub mają problem z nawiązywaniem relacji i utrzymaniem więzi.

Psycholożka, psychoterapeutka
Karolina Bokłaga
Psycholożka, psychoterapeutka
  • nurt integracyjny

Psychoterapia integracyjna (lub integratywna) to nurt terapeutyczny, który czerpie ze wszystkich podejść psychoterapeutycznych, aby jak najlepiej odpowiedzieć na problemy, z jakimi mierzy się pacjent. Wykorzystuje techniki i metody z innych rodzajów terapii, łącząc je i dopasowując do potrzeb pacjenta – w myśl przekonania, że jeden kierunek terapii może nie być wystarczający i może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Nurt integratywny jest odpowiedni dla osób, które nie potrafią wybrać rodzaju psychoterapii dla siebie i zdecydować, który z nich będzie dla nich odpowiedni. Atutem nurtu integracyjnego jest swoboda, zarówno w doborze podejść wiodących i metod. Ten rodzaj psychoterapii opiera się na indywidualizacji i elastycznym podejściu do procesu terapeutycznego. Będzie odpowiednim wyborem przy pracy nad zaburzeniami osobowości, stanami lękowymi, depresją czy fobiami.

Pedagożka, psychoterapeutka
Karolina Bokłaga
Psycholożka, psychoterapeutka

Wybrałeś swój nurt i psychoterapeutę? 

Umów się na wizytę!

Call Now Button