Psycholog dzieci i młodzieży w Warszawie

W życiu dzieci i młodzieży mogą występować różne wyzwania i trudności, które wpływają na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne. Niektóre z tych problemów są częścią naturalnego procesu rozwoju, a inne mogą sygnalizować poważne trudności. Jeśli Twoje dziecko skarży się na problemy w szkole, dostrzegasz, że ma trudności w relacjach z rówieśnikami, członkami rodziny lub niepokoją Cię inne zachowania dziecka, warto skonsultować je z psychologiem dzieci i młodzieży, specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Psycholog dzieci i nastolatków w Warszawie – Centrum, Śródmieście

Rozmowa dziecka lub nastolatka z psychologiem ma na celu zrozumienie i rozwiązanie problemów emocjonalnych, behawioralnych, społecznych czy rozwojowych, które mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne i codzienne funkcjonowanie dziecka lub nastolatka.

Psycholog dzieci i młodzieży - kiedy zgłosić się na konsultację?

Wypowiedzi dziecka

Jeśli dziecko samo mówi o swoich problemach emocjonalnych, nie bagatelizuj tych wypowiedzi. Daj mu przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć.

Trudności w nauce

Jeśli dziecko nagle zaczyna mieć problemy w nauce, mimo że wcześniej było dobre w szkole, może to być związane z trudnościami emocjonalnymi lub psychologicznymi.

Zmiany w nastroju

Ciągłe smutki, płacz, nadmierny niepokój lub nadmierna podatność na gniew to znaki, które również warto zauważyć i skonsultować z psychologiem.

Zdarzenia traumatyczne

Dzieci mogą reagować na traumatyczne wydarzenia w różny sposób. Jeśli dziecko doświadczyło traumy lub stresującego zdarzenia, warto rozważyć wsparcie psychologiczne.

Kryzysy emocjonalne

Gdy dziecko przeżywa kryzys emocjonalny, tj. utrata bliskiej osoby, zmiana środowiska lub inne trudne doświadczenia, psycholog może pomóc w radzeniu sobie z emocjami.

Zmiany w zachowaniu

Znaczące zmiany w zachowaniu dziecka, tj. agresja, izolacja, wycofanie się lub nadmierny niepokój, mogą być sygnałem, że dziecko ma trudności emocjonalne lub psychiczne.

Problemy w rodzinnym środowisku

Rozwody, konflikty rodzinne lub inne trudności w domu mogą wpływać na samopoczucie i zdrowie psychiczne dziecka. Wówczas warto zapewnić mu pomoc psychologiczną.

Długotrwałe trudności

Jeśli trudności emocjonalne lub zachowawcze utrzymują się przez dłuższy czas i wydają się nasilać, warto rozważyć konsultację z psychologiem.

Zmiany w relacjach społecznych

Problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami lub dorosłymi, mogą być sygnałem trudności społecznych czy emocjonalnych dziecka lub nastolatka.

Wczesna interwencja – psycholog dzieci i młodzieży Warszawa

Warto podkreślić, że skonsultowanie się z psychologiem nie oznacza, że jest coś nie tak z dzieckiem, ale może pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów, które mogą się kumulować i wpływać na jego zdrowie psychiczne i emocjonalne. Wczesna interwencja może pomóc uniknąć poważniejszych trudności w przyszłości i umożliwić dziecku zdrowy rozwój.

Psychoterapia w równowadze - logotyp. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia online i w Warszawie.

Psycholog dzieci i młodzieży w Warszawie

Dlaczego w przypadku, gdy Twoje dziecko doświadcza problemów, warto skonsultować się z psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą?

Psychoterapia Warszawa. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia online. Zaburzenia nastroju, depresja, ChAD.

Dostosowane podejście

Psychologowie dzieci i nastolatków stosują techniki i metody terapeutyczne dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Są w stanie nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem i stworzyć przyjazne i komfortowe środowisko.

Psychoterapia online i psychoterapia w Warszawie. Wyspecjalizowani psychoterapeuci.

Zrozumienie rozwoju dziecka

Specjaliści ci mają głębokie zrozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych u dzieci. Mogą pomóc zidentyfikować, czy problem jest związany z naturalnymi etapami rozwoju, czy wymaga interwencji.

Psychoterapia, konsultacje psychologiczne w Warszawie i online. Pomoc w problemach psychicznych, lękach, zaburzeniach adaptacyjnych.

Wspieranie rodziców

Psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi może również udzielić wsparcia rodzicom, pomagając im zrozumieć, jak lepiej radzić sobie z trudnościami swojego dziecka i jak tworzyć zdrowe relacje rodzinne.

Psychoterapia i konsultacje psychologiczne w Warszawie, online. Nawracające problemy, kryzys w życiu, wsparcie psychologa.

Specjalizacja w dziedzinie dzieci i młodzieży

Psychologowie dzieci i młodzieży posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w radzeniu sobie z problemami charakterystycznymi dla tego wieku. Rozumieją unikalne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają dzieci i młodzież.

Psychoterapia i konsultacje psychologiczne Warszawa, online.

Problemy specyficzne dla dzieci

Dzieci mogą doświadczać problemów, które są unikalne dla ich wieku, tj. trudności w nauce, zaburzenia zachowania, lęki, depresja czy traumy. Psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi jest przygotowany do radzenia sobie z tymi problemami.

Obszary działań psychologa dzieci i nastolatków - Warszawa Centrum, Śródmieście

Terapia i interwencja

Psychologowie dziecięcy oferują terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka. Mogą wykorzystywać różnorodne techniki – rozmowę z psychologiem, terapię sztuką, gry terapeutyczne, zabawy i inne formy interakcji terapeutycznej.

Wsparcie rodziców

Współpracują z rodzicami lub opiekunami, pomagając im zrozumieć potrzeby i problemy dziecka oraz ucząc skutecznych strategii wychowawczych i komunikacji.

Zachowanie poufności

Przestrzegają zasad poufności i tajemnicy zawodowej, co oznacza, że ​​nie ujawniają informacji uzyskanych od dzieci bez zgody rodziców lub opiekunów, chyba że zachodzi ryzyko dla życia lub bezpieczeństwa dziecka.

Zrozumienie etapów rozwoju

Psychologowie dziecięcy mają wiedzę na temat różnych etapów rozwoju dzieci i młodzieży oraz unikalnych wyzwań i trudności, które mogą się pojawiać w każdym z tych etapów.

Zarządzanie kryzysami

Są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą w przypadku kryzysów emocjonalnych, takich jak samookaleczenia, myśli samobójcze czy traumatyczne doświadczenia.

Przebieg konsultacji z psychologiem dzieci i młodzieży – Warszawa Śródmieście (Centrum)

Konsultacja z psychologiem dziecięcym rozpoczyna się od wstępnej rozmowy z rodzicami, aby uzyskać informacje o problemach dziecka. Następnie psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem, korzystając z odpowiednich technik dostosowanych do wieku i potrzeb. Przeprowadza ocenę, wykorzystując różne narzędzia i techniki, a na podstawie diagnozy proponuje terapię, interwencję edukacyjną lub inne formy wsparcia. Wsparcie rodziców jest również często częścią procesu. Psycholog monitoruje postępy dziecka i dostosowuje plan terapeutyczny w miarę potrzeb. Konsultacje kończą się, gdy cele terapeutyczne są osiągnięte, a psycholog może udzielić zaleceń dotyczących dalszej opieki, jeśli to konieczne.

Co mogą dać konsultacje z psychologiem dzieci i młodzieży Twojemu dziecku?

Pomoc w radzeniu sobie z emocjami

Psycholog może pomóc dziecku zrozumieć i radzić sobie z różnymi emocjami, takimi jak lęk, smutek, złość czy frustracja.

Rozwiązywanie problemów

Psycholog może pomóc dziecku rozwiązywać problemy i trudności, zarówno te związane z nauką, jak i życiem społecznym.

Poprawa samooceny

Podczas konsultacji z psychologiem dziecko może pracować nad budowaniem pozytywnego obrazu siebie i pewności siebie.

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Psycholog może pomóc dziecku w nauce umiejętności komunikacyjnych, rozumienia innych osób oraz budowaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.

Lepsze zrozumienie siebie

Konsultacje z psychologiem dziecięcym mogą pomóc dziecku lepiej zrozumieć swoje potrzeby, wartości i cele życiowe.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Psycholog może pomóc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, takich jak rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby czy inny kryzys życiowy.

Poprawa funkcjonowania szkolnego

Psycholog może pomóc dziecku w rozwoju umiejętności uczenia się, radzenia sobie z trudnościami szkolnymi i podejmowaniu skutecznych strategii nauki.

Przewodnictwo rodzicom

Psycholog może również wspierać rodziców, pomagając im zrozumieć i radzić sobie z trudnościami dziecka oraz wskazując skuteczne metody wychowawcze.

Profilaktyka problemów zdrowotnych

Konsultacje z psychologiem mogą przyczynić się do zapobiegania poważniejszym problemom zdrowotnym, zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

Konsultacje – psycholog dzieci i nastolatków w Warszawie – Centrum, Śródmieście

Konsultacje z psychologiem dla dzieci i młodzieży mogą być użyteczne w przypadku trudności związanych z lękiem, depresją, agresją, problemami szkolnymi czy też w sytuacjach po traumatycznych przeżyciach. To bezpieczne i zaufane środowisko, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności emocjonalne i społeczne.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i martwisz się o zdrowie psychiczne swojego dziecka, warto rozważyć skonsultowanie się z psychologiem dziecięcym i nastolatków, aby uzyskać fachową pomoc i wsparcie.

Psycholodzy dzieci i młodzieży

Poznaj Nasz Zespół - psychologowie dziecięcy w Warszawie

Pedagożka, psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka
Psycholożka, psychoterapeutka

Najczęściej zadawane pytania: Psycholog dzieci i młodzieży Warszawa – Centrum, Śródmieście

Gdzie znajduje się gabinet psychologa dzieci i młodzieży w Warszawie, na Śródmieściu?

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży mają miejsce w centralnej części Warszawy, przy ulicy Emilii Plater 25/39. Ta dogodna lokalizacja umiejscowiona jest w samym sercu Śródmieścia, będącym centralnym punktem Warszawy.

Dla kogo jest przeznaczona terapia u psychologa dziecięcego?

Terapia u psychologa dziecięcego jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, które doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych, czy też mają problemy w szkole. Może być również pomocna dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów swoich dzieci.

Jak często odbywają się konsultacje z psychologiem i ile trwają?

Częstotliwość sesji terapeutycznych i czas trwania terapii zależą od indywidualnych potrzeb i problemów dziecka. Zazwyczaj terapia odbywa się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, a długość terapii może być krótka lub dłuższa, w zależności od postępów i celów. Jeśli masz pytania dotyczące organizacji konsultacji, skontaktuj się z nami lub dedykowanym psychologiem.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki terapii u psychologa dziecięcego?

Terapia u psychologa dziecięcego może przynieść wiele korzyści, takie jak poprawa zdrowia psychicznego dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, poprawa relacji rodzinnych i społecznych oraz wsparcie w osiągnięciu pełnego potencjału rozwojowego.

Czy sesje terapeutyczne są poufne?

Tak, sesje terapeutyczne u psychologa dziecięcego są objęte tajemnicą zawodową i poufnością. Psycholog jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności wobec swoich klientów, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka.

Jak mogę umówić się na konsultację u psychologa dziecięcego - Psychoterapia w Równowadze w Centrum Warszawy?

Aby umówić się na konsultację, wypełnij formularz w zakładce “umów wizytę” i wybierz dogodny termin. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 516 412 307 lub drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: recepcja@psychoterapiawrownowadze.pl.

Psychoterapeuta Aleksandra Jasińska. Specjalista prowadzący konsultacje psychologiczne i psychoterapię online i w Warszawie.

Gdzie mieści się nasz gabinet terapeutyczny?

Jesteśmy zlokalizowani przy ulicy Emilii Plater 25/39, w samym sercu Śródmieścia.

Jeśli poszukujesz miejsca do rozpoczęcia psychoterapii dla dzieci i nastolatków w dobrze skomunikowanym, bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, to nasz gabinet stanowi doskonały wybór. Znajdujemy się w centrum Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie szkół językowych, rysunku, liceum i zielonego skweru. W niedalekiej okolicy takich miejsc jak Pałac Kultury i Nauki, Park Świętokrzyski oraz Złote Tarasy czy Dworzec Centralny.

Najbliższa okolica i piękna kamienica naszego gabinetu tworzą niezwykłą atmosferę sprzyjającą pracy nad rozwojem i zdrowiem psychicznym dzieci i nastolatków. Lokalizacja w centrum Warszawy gwarantuje nie tylko łatwy dostęp i komfortowy dojazd, ale także pozwala na korzystanie z bogatej infrastruktury komunikacyjnej, w tym pobliskich przystanków autobusowych i stacji metra. Spacer po okolicy Śródmieścia dodatkowo sprawia, że każda wizyta może być przyjemnym doświadczeniem.

Zapraszamy do naszego gabinetu psychologicznego, w którym znajdziesz przestrzeń sprzyjającą komfortowej pracy nad swoim rozwojem i dbaniem o zdrowie psychiczne.

Call Now Button