Karolina Bokłaga

Psycholożka, psychoterapeutka    

(aktualnie brak miejsc)

Specjalizacja / Especialización

 • Psychoterapia osób dorosłych,
 • Psychoterapia humanistyczno-integracyjna,
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych, odżywiania, trudności behawioralnych i emocjonalnych,
 • Gestalt, Analiza Transakcyjna, Techniki pracy z ciałem, traumą i bólem emocjonalnym.  ______________________________________________________________ 
 • Psicoterapia para adultos,
 • Psicoterapia humanista-integrativa,
 • Psicoterapia de trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, dificultades
  conductuales y emocionales,
 • Gestalt, análisis transaccional, técnicas de trabajo corporal, trabajo con traumas y
  duelo emocional.

Wykształcenie / Educación

 • INSTITUTO GALENE, Psychoterapia Humanistyczno Integracyjna,
 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Psychologia,
 • UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, Psychologia Rozwojowa i Wychowawcza, dyplom nr 1040343.   ________________________________________________________________
 • Certificado de formación en psicoterapia en el INSTITUTO GALENE Psicoterapia
  Humanista Integrativa,
 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Psicología – año IV,
 • UNIVERSIDAD DE CARDINAL STEFAN WYSZYNSKI Licenciada en Psicología con
  especialización en desarrollo y educación, diploma nº 1040343.

Doświadczenie / Experiencia

 • APHICE (Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa y Counselling de España), psychoterapeutka osób dorosłych w nurcie humanistyczno-integracyjnym,
 • W KONTAKCIE, Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem,
 • HEJ KONIKU, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym,
 • PORT, Ośrodek Wsparcia Rodziny.   _______________________________________________________________
 • APHICE (Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa y Counselling de
  España) psicoterapia para adultos en un enfoque humanista-integrativo,
 • W KONTAKCIE Escuela Primaria Privada Para Niños con Autismo,
 • HEJ KONIKU Fundación para la Asistencia a la Juventud y los Niños con
  Discapacidades,
 • PORT Centro de Apoyo Familiar.

Dodatkowe szkolenia

 • 2020 Cómo hacer terapia desde el amor. Iniciación a la Terapia Humanista Integrativa, (Jak prowadzić terapię z miłości. Wstęp do Integracyjnej Terapii Humanistycznej).
 • 2022 SHEC Sincronización de los Hemisferios Cerebrales, (Synchronizacja półkul mózgowych w pracy z traumą i trudnościami emocjonalnymi). 
 • 05.2023 – 05.2024 Formación en Terapia Familiar Sistémica Nivel I, (Szkolenie z systemowej terapii rodzin poziom I), PSICOESTUDIO – Vigo.  
 • 08.2023 – 07.2024 Formación en Psicoterapia del Trauma, Desarrollo profesional en Psicoterapia de Integración y Reprocesamiento del trauma, (Szkolenie w zakresie psychoterapii traumy. Rozwój zawodowy w zakresie psychoterapii integracyjnej i leczenia traumy) poziom I, INSTITUTO ALECES, Barcelona.

Moja misja / Mi misión

Model mojej pracy jest skoncentrowany na osobie i dąży do rozwiązania konfliktów, objawów lub patologii u ich źródła. W pracy z klientem za fundamentalne uważam holistyczne postrzeganie człowieka na wszystkich poziomach jego funkcjonowania z jego wszystkimi uczuciami, myślami, potrzebami, marzeniami, sprzecznościami i konfliktami… Ponieważ każdy człowiek jest wyjątkowy, dostosowuje się do każdego konkretnego przypadku.

Wierzę, że moi pacjenci z odpowiednim wsparciem i zasobami mogą osiągnąć wszystko, na co się zdecydują. Moją rolą jako psychoterapeutki będzie zawsze zapewnienie tego wsparcia oraz towarzyszenie klientom z szacunkiem, aby mogli zmierzyć się ze swoimi konfliktami i uzdrowić rany emocjonalne, zgodnie z ich potrzebami i we własnym tempie. W moim sposobie pracy robię wszystko, co możliwe, aby osoba czuła się mile widziana od pierwszej chwili. Od samego początku staram się budować atmosferę bezpieczeństwa i pewności, która pozwala pacjentowi nawiązać kontakt ze swoimi potrzebami i emocjami, czując moją bliskość, towarzyszenie i zrozumienie. Dobrze wiem jak ważne są te aspekty, ponieważ sama przeszłam przez mój osobisty proces terapeutyczny.

Zaszczytem będzie towarzyszenie Ci w procesie zmierzającym do uzyskania własnej autonomii.

Moje doświadczenie zawodowe jest w ciągłym procesie szkolenia i aktualizacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Poufność, etyka i uczciwość są dla mnie kluczowe w pracy terapeuty. Dlatego przestrzegam kodeksu etycznego Stowarzyszenia Integracyjnej Psychoterapii Humanistycznej i Poradnictwa w Hiszpanii (APHICE) oraz Hiszpańskiej Federacji Stowarzyszeń Psychoterapeutów (FEAP).

Pracuję w języku polskim i hiszpańskim. Przyjmuje wyłącznie online. 

____________________________________________________________________ 

El modelo de mi trabajo está centrado en la persona y busca resolver los conflictos, síntomas o patologías en su origen. En mi trabajo con los clientes, considero fundamental ver a la persona de forma holística en todos los niveles de funcionamiento con todos sus sentimientos, pensamientos, necesidades, sueños, contradicciones y conflictos… Como cada persona es única, me adapto a cada caso concreto. Creo que con el apoyo y los recursos adecuados, mis pacientes pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Mi papel como psicoterapeuta será siempre proporcionar este apoyo y acompañar a los clientes de forma respetuosa para que puedan afrontar sus conflictos y sanar sus heridas emocionales, según sus necesidades y a su propio ritmo. En mi forma de trabajar, hago todo lo posible para que la persona se sienta acogida desde el primer momento. Desde el principio, trabajo en construir un ambiente de seguridad y protección que permita al paciente ponerse en contacto con sus necesidades y emociones, sintiendo mi cercanía, acompañamiento y comprensión. Conozco bien la importancia de
estos aspectos, ya que yo misma pasé por mi proceso terapéutico personal. Será un honor acompañarte, querido cliente, en el proceso hacia tu propia autonomía. 

Mi experiencia profesional está en constante proceso de formación y actualización. Utilizo regularmente la supervisión psicoterapéutica en mi trabajo. La confidencialidad, la ética y la integridad son fundamentales en mi trabajo como terapeuta. Por lo tanto, sigo el código deontológico de la Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa y Counselling de España (APHICE) y de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 

Trabajo en polaco y español. 

Prywatnie / Acerca de

Od 2019 roku mieszkam w Hiszpanii w przepięknej Galicji wraz z moim partnerem i naszym psem rasy Beagle. Uwielbiam zwierzęta, od dziecka uczę się od nich zachwytu i miłości absolutnie bezwarunkowej.

Mam duszę sportowca. W młodych latach trenowałam jazdę konną, taniec towarzyski i gimnastykę artystyczną, a następnie, jako nastolatka, pływanie. Aktualnie biegam, praktykuje fitness i jogę. Sport pomaga mi zwiększać świadomość ciała, uczy koncentracji, radości życia i doświadczania bycia tu i teraz. 

W psychoterapii moim głównym zainteresowaniem jest to jak dzieciństwo, style przywiązania, rodzinne uwiązania oraz trudności z jakimi zmagają się małe dzieci, kształtuje ich potem jako dorosłych. Jestem zwolenniczką pracy z ciałem. Moją pasją jest pomoc klientom w zdjęciu ograniczającej ich “zbroi” i odnowieniu kontaktu z ich własną cielesnością by dzięki temu móc przejść przez proces wewnętrznej integracji i uzdrowienia.  

Umów wizytę: karolina@psychoterapiawrownowadze.pl

____________________________________________________________________ Desde el año 2019, vivo en España en la bella Galicia con mi pareja y nuestro perro raza beagle. Me encantan los animales, desde pequeña me han enseñado la lealtad, el compañerismo y una forma de amar absolutamente incondicional.  

Soy deportista. En mis años de juventud me formé en equitación, bailes de salón, gimnasia artística y, de adolescente, en natación. Actualmente, me gusta salir a correr, practicar fitness y yoga. El deporte me ayuda a aumentar mi conciencia corporal, concentrarme y a experimentar estar en el aquí y ahora. 

Mi principal interés cuando se trata de psicoterapia es cómo la infancia, los estilos de apego y las dificultades como por ejemplo, falta de amor y aceptación incondicionales (entre otros), nos condicionan como adultos. En terapia, utilizo técnicas de trabajo corporal que me apasionan. Me entusiasma ayudar a los clientes a eliminar sus “corazas” limitantes y a reconectar con sus cuerpos para poder avanzar en un proceso de integración y curación interior.

Call Now Button