Psychoterapia online – zalety i skuteczność terapii prowadzonej przez internet

W obliczu współczesnych wyzwań, dostęp do skutecznego wsparcia psychicznego staje się coraz bardziej nieoceniony. Psychoterapia jest kluczową metodą wsparcia, służącą nie tylko osobom borykającym się z problemami emocjonalnymi, behawioralnymi czy relacyjnymi, ale również tym, którzy poszukują pomocy w przezwyciężeniu kryzysów życiowych czy dążą do osobistego rozwoju.

Rozwój technologii i ewoluujące potrzeby społeczne doprowadziły do pojawienia się psychoterapii online. Jest to również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na łatwiej dostępne formy pomocy terapeutycznej.

Terapia online niesie wiele korzyści i stąd jest coraz częściej wybierana przez pacjentów. W naszym artykule opowiemy więcej o psychoterapii online i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania: czym psychoterapia online różni się od terapii w gabinecie, czy terapia prowadzona przez internet jest skuteczna, kiedy zdecydować się na terapię prowadzoną przez internet.

Czym różni się psychoterapia online od tej prowadzonej w gabinecie?

Zarówno psychoterapia prowadzona w gabinecie, jak i online, mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, behawioralnych oraz trudności w relacjach.

W zależności od indywidualnych potrzeb i etapu terapii celem spotkań z psychoterapeutą może być wsparcie w radzeniu sobie z aktualnymi wyzwaniami, pomoc w długoterminowym pokonywaniu trudności, a także w zwiększaniu ogólnej satysfakcji i jakości życia. Obie formy terapii dążą do realizacji krótkoterminowych lub długoterminowych celów pacjenta, różniąc się jedynie formą dostarczania pomocy.

Zalety psychoterapii online

Psychoterapia online przynosi szereg istotnych zalet, które sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na tę formę wsparcia psychicznego. Oto kluczowe korzyści:

 1. Większa dostępność

  Terapia online zapewnia szerszy dostęp do profesjonalnego wsparcia psychicznego, umożliwiając skorzystanie z niej niezależnie od miejsca zamieszkania czy ograniczeń mobilności.
  Dzięki terapii online, pomoc psychologiczna jest dostępna bez względu na geograficzne ograniczenia, co dodatkowo oznacza, że pacjenci mają dostęp do szerszego wyboru specjalistów.

 2. Elastyczność terminów

  Terapia online oferuje większą elastyczność w planowaniu sesji. Pacjenci mają większą możliwość umawiać spotkania w dogodnych dla siebie porach.

 3. Komfort i prywatność

  Wiele osób czuje się bardziej komfortowo, korzystając z terapii w zaciszu własnego domu. To może sprzyjać większej otwartości i skłonności do dzielenia się osobistymi sprawami.

 4. Oszczędność czasu i pieniędzy

  Ograniczenie konieczności dojazdów do gabinetu terapeuty nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale również może zmniejszyć koszty związane z transportem.

 5. Warunki zdrowotne

  Terapia online oferuje bezpieczną alternatywę dla spotkań twarzą w twarz podczas choroby, dla kobiet w zaawansowanej ciąży lub tuż po ciąży, a także osób z ograniczeniami przemieszczania się.

 6. Szeroki zakres specjalistów

  Terapia online umożliwia dostęp do różnorodnych form terapii i specjalistów z całego kraju lub nawet z zagranicy. Pacjenci mogą łatwiej znaleźć terapeutę specjalizującego się w konkretnym problemie lub metodzie terapeutycznej.

Kiedy wybrać psychoterapię online?

Terapia prowadzona przez internet ma wiele zalet związanych między innymi z oszczędnością czasu, brakiem konieczności transportu i większą dostępnością takiej formy terapii. Ta forma terapii może się również sprawdzić w zamian za terapię w gabinecie ze względu na indywidualne potrzeby i preferencje.

Terapia online jest więc szczególnie cenna dla:

 • osób z napiętymi grafikami lub zmiennymi harmonogramami pracy,
 • osób mieszkających w obszarach oddalonych, niedostatecznie zaopatrzonych w usługi psychoterapeutyczne lub osób niezmotoryzowanych,
 • osób z mających problemy z poruszaniem się,
 • kobiet w zaawansowanej ciąży lub młodych mam,
 • osób często przebywających na wyjazdach służbowych, przebywających za granicą lub podróżujących,
 • osób obawiających się stygmatyzacji związanej z wizytami w gabinecie terapeutycznym,
 • osób, które czują się bardziej komfortowo w swoim domu i mające tam przestrzeń, w której mogą otwarcie się na porozmawiać.

Skuteczność psychoterapii online

Czy psychoterapia online jest skuteczna?

Badania naukowe potwierdzają, że psychoterapia online jest skuteczną metodą leczenia dla szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych, w tym depresji, zaburzeń lękowych (tj. zespół lęku napadowego, zaburzenie lękowe uogólnione – GAD), oraz problemów behawioralnych.

Psychoterapia zdalna dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Skuteczność psychoterapii online została również potwierdzona dla różnych grup wiekowych, w tym dzieci i nastolatków oraz dorosłych, tj. kobiet w okresie poporodowym i osób starszych. Badania wykazują, że terapia poznawczo-behawioralna prowadzona przez internet jest efektywna w redukcji symptomów depresyjnych.

Podsumowując, analizy i meta-analizy badań podkreślają, że terapia zdalna może przynieść znaczące korzyści w zakresie poprawy samopoczucia i funkcjonowania pacjentów. Przegląd badań wskazuje, że terapia przeprowadzana online jest równie pomocna, co terapia przeprowadzana osobiście w gabinecie.

W czym może pomóc psychoterapia online?

Cele psychoterapii są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i mogą obejmować:

 • wsparcie w bieżących wyzwaniach i kryzysach,
 • poprawę zdolności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi,
 • zwiększenie samoświadomości i zrozumienia własnych myśli, uczuć i zachowań,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie zdrowych relacji,
 • poprawę umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • nauczenie się technik relaksacyjnych,
 • przetwarzanie i leczenie doświadczeń traumatycznych,
 • redukcja symptomów zaburzeń psychicznych (takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, OCD, PTSD i inne)
 • pokonanie problemów behawioralnych i zmiana niepożądanych wzorców zachowań (tj. uzależnień, zaburzenia odżywiania czy prokrastynacja),
 • wspieranie w procesie podejmowania decyzji i dokonywania zmian życiowych,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • polepszenie funkcjonowania i satysfakcji z życia.
Psychoterapeuta kobieta przed komputerem w salonie. Psychoterapia online, terapia przez internet.

Podsumowanie – psychoterapia online

Reasumując, terapia online zapewnia szerszy dostęp do profesjonalnego wsparcia psychicznego, umożliwiając skorzystanie z niej niezależnie od miejsca zamieszkania czy ograniczeń mobilności. Dzięki temu, więcej osób może skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Zarówno psychoterapia online, jak i terapia prowadzona w gabinecie wykorzystuje rozmowę terapeutyczną i różnorodne metody psychologiczne, aby wspierać pacjentów w zrozumieniu i zmianie ich myśli, emocji oraz zachowań. Obie formy terapii zapewniają przestrzeń do bezpiecznej, poufnej i zrównoważonej pracy nad sobą.

Psychoterapia prowadzona w formie online niesie za sobą wiele zalet i w wielu przypadkach sprawdzi się jako jedyna możliwa forma terapii.
Podobnie jak w przypadku terapii prowadzonej w gabinecie, decydując się na psychoterapię online należy pamiętać o wybraniu doświadczonego i odpowiadającego nam psychoterapeuty. Przed rozpoczęciem terapii warto odbyć konsultację z psychoterapeutą i poznać jego doświadczenie w obszarze, w którym potrzebujesz wsparcia.

Doświadczenie i specjalizacje naszych psychoterapeutów poznasz tutaj – wybierz psychoterapeutę

Bibliografia:

Andersson, G. (2019). Evaluating the efficacy of internet-delivered cognitive behavioral therapy blended with synchronous chat sessions to treat adolescent depression: Randomized controlled trial. Journal of medical Internet research, 21(11), DOI: 10.2196/13393.

Andrews G, Basu A, Cuijpers P, et al. Computer therapy for the anxiety and depression disorders is effective, acceptable and practical health care: An updated meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders. 2018; 55,70-78.

Forsell, E., Bendix, M., Holländare, F., von Schultz, B. S., Nasiell, J., Blomdahl-Wetterholm, M., … & Jokinen, J. (2017). Internet delivered cognitive behavior therapy for antenatal depression: A randomised controlled trial. Journal of Affective Disorders, 221, 56-64.

Topooco N, Byléhn S, Dahlström Nysäter E, Holmlund J, Lindegaard J, Johansson S, Åberg L, Bergman Nordgren L, Zetterqvist M, Andersson G. Evaluating the Efficacy of Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy Blended With Synchronous Chat Sessions to Treat Adolescent Depression: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2019 Nov 1;21(11):e13393. doi: 10.2196/13393. PMID: 31682572; PMCID: PMC6858617.

Xiang, X., Wu, S., Zuverink, A., Tomasino, K. N., An, R., & Himle, J. A. (2020). Internet-delivered cognitive behavioral therapies for late-life depressive symptoms: a systematic review and meta-analysis. Aging & Mental Health, 1-11.

Ye X, Bapuji SB, Winters SE, Struthers A, Raynard M, Metge C, Kreindler SA, Charette CJ, Lemaire JA, Synyshyn M, Sutherland K. Effectiveness of internet-based interventions for children, youth, and young adults with anxiety and/or depression: a systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv Res. 2014 Jul 18;14:313. doi: 10.1186/1472-6963-14-313. PMID: 25037951; PMCID: PMC4110069.

Call Now Button