Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): objawy i skuteczne metody radzenia sobie i leczenia

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) stanowią jedną z najpowszechniejszych form zaburzeń lękowych, które wpływają na zdolność jednostki do normalnego funkcjonowania. Charakteryzują się nawracającymi myślami obsesyjnymi, które wywołują uczucie niepokoju i stresu, oraz działaniami kompulsywnymi. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zaburzeniu, jego objawom oraz skutecznym metodom radzenia sobie i leczenia.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - co to są?

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD – ang. obsessive-compulsive disorder lub inaczej nerwica natręctw) to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się występowaniem obsesyjnych myśli oraz kompulsji. Obsesje są natrętnymi myślami, obrazami lub impulsami, które wywołują uczucie niepokoju i dezorientacji. Przykładowymi obsesjami mogą być myśli o zanieczyszczeniu, obawie przed wyrządzeniem krzywdy sobie lub innym, czy nawet natrętne myśli religijne. Powstający w wyniku obsesji lęk natomiast prowadzi do kompulsyjnych zachowań, które chwilowo pomagają poczuć ulgę.

Objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych - Jak je rozpoznać?

Osoba cierpiąca na OCD może doświadczać różnorodnych objawów obsesyjnych i kompulsyjnych. Osoby cierpiące na OCD często wpadają w błędne koło obsesyjnych myśli i kompulsyjnych działań, które mogą dominować ich życie i wpływać na zdolność funkcjonowania w codziennych sytuacjach.

Obsesyjne myśli - charakterystyka i przykłady

Obsesyjne myśli są niechcianymi i uporczywymi myślami lub obawami, które nieustannie pojawiają się w umyśle osoby cierpiącej na OCD. Mogą dotyczyć różnych sfer życia, takich jak: higiena, bezpieczeństwo, religia czy symetria, oraz mogą przejawiać różne formy: niekontrolowane myśli, lęki, nagłe impulsy czy obrazy. Osoby z OCD często zdają sobie sprawę, że ich myśli są nieuzasadnione, ale nie potrafią ich kontrolować.

Przykłady obsesji:

 1. Obawy związane z czystością: Obsesyjne myśli o zarazkach, brudzie lub zanieczyszczeniach, prowadzące do intensywnego mycia czy czyszczenia.
 2. Natrętne myśli o agresji: Myśli o zranieniu kogoś lub siebie, choć osoba cierpiąca na OCD nie chce tego zrobić.
 3. Myśli dotyczące symetrii i porządku: Silna potrzeba zachowania symetrii lub porządku, mogące prowadzić do wykonywania działań w ściśle określonych wytycznych lub w powtarzalny sposób.
 4. Lęki religijne lub moralne: Obsesyjne myśli o grzechu, niemoralności lub braku zgodności z wartościami osobistymi.
 5. Natrętne wątpliwości: Ciągłe poczucie lęku lub niepewności, które powodują nieustające przemyślanie decyzji lub myśli.

Kompulsje - objawy i rodzaje

Kompulsje z kolei to powtarzające się działania lub rytuały, które osoba z OCD wykonuje w odpowiedzi na obsesyjne myśli. Mają one na celu zmniejszenie niepokoju lub zapobieganie wydarzeniom, których pacjent się obawia.

Przykłady kompulsji:

 • Kontrolowanie i sprawdzanie: Ciągła potrzeba sprawdzania czy zabezpieczono dom lub wyłączono urządzenia, pomimo wielokrotnego upewniania się.
 • Czyszczenie i mycie: Wykonywanie wielokrotnych czynności mycia rąk czy czyszczenia przedmiotów w nadmiernej ilości.
 • Liczenie i porządkowanie: Wykonywanie czynności w określonej liczbie lub według ściśle ustalonych wzorców.
 • Rytuały i sekwencje: Wykonywanie określonych działań w określonej kolejności, aby zmniejszyć lęk związany z obsesjami.
 • Unikanie: Unikanie sytuacji, miejsc lub działań, które mogą wywoływać obsesyjne myśli.
 • Powtarzanie czynności: Wykonywanie tych samych czynności wielokrotnie, np. wchodzenie i wychodzenie z pomieszczenia, nawet jeśli jest to nieefektywne.
 • Przykładanie szczególnej uwagi do szczegółów: Spędzanie nadmiernie dużo czasu na dokładnym sprawdzaniu lub analizowaniu drobnych szczegółów.

Ważne jest zrozumienie, że OCD może przybierać wiele różnych form i może wyglądać inaczej u różnych osób. Objawy mogą również zmieniać się w czasie, a ich nasilenie może różnić się w zależności od aktualnych okoliczności życiowych osoby i przeżywanego stresu.

Wpływ objawów na życie codzienne i relacje interpersonalne

Objawy OCD mogą znacząco wpływać na zdolność jednostki do prowadzenia normalnego życia. Często osoby cierpiące na OCD tracą dużo czasu na wykonywanie swoich kompulsji, co może prowadzić do obniżenia jakości życia. Zaburzenie to może również wpłynąć na relacje z innymi, ponieważ osoby z OCD mogą unikać pewnych sytuacji społecznych z obawy przed wywołaniem obsesyjnych myśli.

Terapia OCD - jak leczyć zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne?

Współczesna psychologia oferuje różnorodne podejścia do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Chociaż istnieje wiele podejść, psychoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu OCD. W tym rozdziale przedstawimy skuteczne formy psychoterapii, które są stosowane w terapii osób z OCD.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to najczęściej stosowana forma terapii w leczeniu OCD. Opiera się na założeniu, że myśli (obsesje) i zachowania (kompulsje) są wzajemnie powiązane, a więc zmieniając sposób myślenia i reagowania, można skutecznie zarządzać objawami OCD.
W terapii CBT terapeuta współpracuje z pacjentem w celu identyfikacji i pełniejszego zrozumienia obsesyjnych myśli oraz kompulsji. Kolejno określa z pacjentem strategię zmiany myślenia i zachowań, które utrzymują zaburzenie. W ramach terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystywane są techniki, takie jak ekspozycja, która umożliwia pacjentowi stopniowe konfrontowanie się z lękiem wynikającym z obsesji i opanowywanie potrzeby kompulsyjnych reakcji.

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)

Terapia poznawcza oparta na uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) integruje techniki z zakresu uważności z podejściem poznawczo-behawioralnym. Osoby z OCD uczą się obserwować swoje myśli i uczucia bez ich osądzenia lub reakcji na nie. To pomaga w zrozumieniu, że myśli obsesyjne są tylko przejściowymi przejawami umysłu, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość.

Terapia poznawcza oparta na akceptacji i zaangażowaniu (ACT)

Terapia poznawcza oparta na akceptacji i zaangażowaniu (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) skupia się na akceptacji myśli obsesyjnych i uczuć, a jednocześnie na dążeniu do wartościowych celów i działań. Osoby cierpiące na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne uczą się, że nie zawsze jest możliwe całkowite wyeliminowanie obsesyjnych myśli, ale można nauczyć się efektywnie z nimi współistnieć.

Jak radzić sobie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi?

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) stanowią wyzwanie dla wielu osób, jednak istnieją sposoby, które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami i wspierają leczenie terapeutyczne. Poniżej kilka aspektów, które osoby cierpiące na OCD mogą wykorzystać w celu poprawy swojego stanu psychicznego i redukcji lęku:

 • Relaksacja i techniki oddechowe: Uczenie się skutecznych technik relaksacyjnych oraz kontroli oddechu może pomóc w zmniejszaniu poziomu lęku i napięcia.
 • Utrzymywanie zdrowego stylu życia: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu oraz unikanie substancji mogących nasilić lęki (np. kofeina, alkohol) mają ogromny wpływ na stan psychiczny.
 • Samopomoc i edukacja: Zrozumienie natury zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych jest kluczowe dla radzenia sobie z nimi.
 • Techniki uważności (mindfulness): Mogą pomóc w redukcji odczuwanego lęku i obsesyjnych myśli.

Podsumowanie

OCD to poważne zaburzenie, które może znacznie wpłynąć na jakość życia osoby cierpiącej oraz jej bliskich. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z objawów i szukać pomocy, jeśli zaczynają one wpływać na codzienne funkcjonowanie.
Jeśli zauważasz u siebie lub u bliskiej osoby objawy obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia, zachęcamy do skonsultowania się z wyspecjalizowanym psychoterapeutą.
Pamiętaj, że istnieją skuteczne metody leczenia, które mogą pomóc w radzeniu sobie z OCD. Skuteczna psychoterapia pomoże Ci w walce z natrętnymi myślami i zachowaniami oraz przywróci równowagę i spokój w Twoim życiu.

Bibliografia:

Call Now Button